ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛИНЬХОЛДІНГ»
 


НАВИГАЦИЯ
 
 

Установчi документи
Положення
Протоколи зборiв
Результати перевiрок
Повідомлення про збори
Розкриття информацiї
Акцiонерний капiтал

СЧЕТЧИКИ


Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік
Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік
Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік (дата розміщення - 28.04.2015р.)
Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік (дата розміщення - 19.04.2016р.)
Повідомлення про виникнення особливої інформації. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 04.08.2016 р.
Повідомлення про виникнення особливої інформації. Відомості про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю від 04.08.2016 р.
Повідомлення про виникнення особливої інформації. Відомості про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв від 04.08.2016 р.
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента від 23.08.2016 р.
Повідомлення про виникнення особливої інформації (прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв) від 30.01.2017 року
Повідомлення про виникнення особливої інформації щодо зміни складу посадових осіб емітента від 24.02.2017 року
Повідомлення про виникнення особливої інформації (Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість) від 27.02.2017
Особлива інформація про значні правочини від 18.04.2017 року
Особлива інформація. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів від 25.04.2017 року
Особлива інформація. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 26.04.2017 року
Особлива інформація про надання згоди на вчинення значного правочину від 26.04.2017 року
Особлива інформація. Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів від 31.05.2017 року
Особлива інформація. Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість від 13.06.2017 року
Регулярна інформація. Звіт за 2016 рік від 19.04.2017 року
Особлива інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (1) від 02.08.2017 року
Особлива інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (2) від 02.08.2017 року
Особлива інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (3) від 02.08.2017 року
Особлива інформація. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 31.10.2017 року
Особлива інформація: Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. Опубліковано 26.01.2018 року
Річна інформація за 2017 рік від 18.04.2018 року
Особлива інформація. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів від 03.05.2018 року
Особлива інформація. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів від 03.05.2018 року
Особлива інформація. Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів (розміщено 14.06.2018 року)
Особлива інформація. Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість від 13.09.2018 року
Особлива інформація. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 09.04.2019 року
Структура власності ПрАТ «ВОЛИНЬХОЛДІНГ» (від 15.04.2019 року)
ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ за 2019 рік (від 27.11.2020 року)
Звіт незалежного аудитора та фінансова звітність за 2019 рік (від 27.11.2020 року)
Інформація про структуру власності приватного акціонерного товариства станом на 30.11.2020 року
Повідомлення кредитора про перетворення Товариства від 18.05.2021 року
Звіт незалежного аудитора та фінансова звітність за 2020 рік (від 31.05.2021 року)
Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2021 року (від 27.01.2022 р.)
Особлива інформація. Про зміну складу посадових осіб від 25.04.2013 11:40:00
Особлива інформація. Про зміну складу посадових осіб від від 25.04.2014р. 11:00:00
Інформація про власників, які володіють 10 та більше % від статутного капіталу.Дані станом на 4 кв 2012 р.
Нерегулярна інформація. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 10.09.2008 10:30:05
Нерегулярна інформація. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 13.09.2010 19:01:00
Нерегулярна інформація. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 08.04.2011 19:01:00
Нерегулярна інформація. Відомості про винесення ухвали про санацію емітента від 08.04.2011 19:01:00
Нерегулярна інформація. від 10.02.2012 19:01:00
Особлива інформація. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 21.03.2012 19:01:00
 
 

 
 
 
Создание сайта и Разработка сайта киев
Разработка сайтов,  Создание сайта,  Киев, Дизайн студия Полюс Альфа