ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛИНЬХОЛДІНГ»
 


НАВИГАЦИЯ
 
 

Установчi документи
Положення
Протоколи зборiв
Результати перевiрок
Повідомлення про збори
Розкриття информацiї
Акцiонерний капiтал

СЧЕТЧИКИ


Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

 

І. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Волиньхолдінг"

2. Код за ЄДРПОУ: 20134889

3. Місцезнаходження: 45612  Волинська обл., Луцький , р-н, смт Торчин, Iвана Франка, 4

4. Міжміський код, телефон та факс: 0332  776 600, 0332  776 610

5. Електронна поштова адреса: Info.Torchyn@ua.nestle.com 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: volinholding.emitent.org.ua

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

ІІ. Текст Повідомлення

 

Рішенням Наглядової ради  №15 від 27 жовтня 2017 припинено повноваження директора - розпорядника Приватного акціонерного товариства "Волиньхолдінг" 31 жовтня 2017р. Щербакан Ольги Миколаївни, яку вона обіймала з 22.03.2012 р.

Паспорт серії АС №365491, виданий Луцьким РВ УМВСУ  у  Волинській обл. 05.03.1998 р.

Посадова особа акціями  товариства в статутному капіталі не володіє.

Судимість за корисливі і посадові злочини відсутня.

 

Рішенням Наглядової ради  №15 від 27 жовтня 2017 набуває повноважень директора - розпорядника ПрАТ "Волиньхолдінг"  з 01 листопада 2017р. на невизначений строк до  припинення повноважень Богдан Руслан Володимирович.

Паспорт серії ВЕ №275273, виданий Кіровським РВ ДУМВСУ у Донецькій обл. 28.08.2001 р.

Посадова особа акціями  товариства в статутному капіталі не володіє.

Судимість за корисливі і посадові злочини відсутня.

III. Підпис

 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Директор-розпорядник                                                                                                             Щербакан Ольга Миколаївна 

27.10.2017

 
 

 
 
 
Создание сайта и Разработка сайта киев
Разработка сайтов,  Создание сайта,  Киев, Дизайн студия Полюс Альфа