ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛИНЬХОЛДІНГ»
 


НАВИГАЦИЯ
 
 

Установчi документи
Положення
Протоколи зборiв
Результати перевiрок
Повідомлення про збори
Розкриття информацiї
Акцiонерний капiтал

СЧЕТЧИКИ


Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Волиньхолдiнг"

2. Код за ЄДРПОУ

20134889

3. Місцезнаходження

45612, Волинська обл., Луцький  р-н, смт Торчин, вул..Iвана Франка, 4

4. Міжміський код, телефон та факс

0332 776600; 0332 776610

5. Електронна поштова адреса

Info.Torchyn@ua.nestle.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

volinholding.emitent.org.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

 

II. Текст повідомлення

Наказом № 128-ОС вiд 24.02.2017 року звiльнено з посади головного бухгалтера Мирончук Нiну Iгорiвну, паспорт: АС 347664 вiд 08.01.1998р. виданий Луцьким МУ УМВС України у Волинськiй областi. На данiй посадi перебувала з 06.02.2006 року. Часткою в статутному капiталi не володiє .
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Наказом № 129-ОС вiд 24.02.2017 року призначено на посаду головного бухгалтера Генсiровську Ларису Олександрiвну, паспорт: АС 087343 вiд 23.06.1996р. виданий Луцьким РВ УМВС України у Волинськiй областi. Призначено на невизначений строк. Часткою в статутному капiталi не володiє. До призначення займала посаду заступника головного бухгалтера ТОВ «Нестле Україна».
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Щербакан Ольга Миколаївна

Директор-розпорядник

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

 

 

М.П.

 

24.02.2017

(дата)

 

 
 

 
 
 
Создание сайта и Разработка сайта киев
Разработка сайтов,  Создание сайта,  Киев, Дизайн студия Полюс Альфа