ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛИНЬХОЛДІНГ»
 


НАВИГАЦИЯ
 
 

Установчi документи
Положення
Протоколи зборiв
Результати перевiрок
Повідомлення про збори
Розкриття информацiї
Акцiонерний капiтал

СЧЕТЧИКИ


Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

 

І. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Волиньхолдінг"

2. Код за ЄДРПОУ: 20134889

3. Місцезнаходження: 45612  Волинська обл., Луцький , р-н, смт Торчин, Iвана Франка, 4

4. Міжміський код, телефон та факс: 0332  776 600, 0332  776 610

5. Електронна поштова адреса: Info.Torchyn@ua.nestle.com 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: volinholding.emitent.org.ua

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

 

ІІ. Текст Повідомлення

 

Дата прийняття  рішення про виплату дивідндів Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Волиньхолдінг" -  03 серпня 2016 року.

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів встановлена станом на 04 жовтня 2016 року (за рішенням Наглядової ради ПрАТ "Волиньхолдінг" (Протокол  №10/2016 від 22.08.2016 р).

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті за результатами роботи товариства за 2015 р., відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Волиньхолдінг" від  03 серпня 2016 року складає 50 000 000  (п'ятдесят мільйонів) гривень,  розмір дивідендів на одну просту іменну акцію складає 2762,4309 грн.

Строк, виплати дивідендів, що не перевищує шість місяців з дня прийняття даного рішення:

з 03.08.2016 р, по 03.02.2017 р.

Спосіб виплати дивідендів: безпосередньо акціонерам.

Порпядок виплати дивідендів: виплата усієї суми у повному обсязі всім особам, що мають право на отримання дивідендів, буде проводиться двома частинами, а саме  21.10.2016р. та 18.11.2016 р.

 

 

III. Підпис

 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Директор-розпорядник                                                                     Щербакан Ольга Миколаївна 

                                  

23.08.2016

 
 

 
 
 
Создание сайта и Разработка сайта киев
Разработка сайтов,  Создание сайта,  Киев, Дизайн студия Полюс Альфа