ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛИНЬХОЛДІНГ»
 


НАВИГАЦИЯ
 
 

Установчi документи
Положення
Протоколи зборiв
Результати перевiрок
Повідомлення про збори
Розкриття информацiї
Акцiонерний капiтал

СЧЕТЧИКИ


Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

 

І. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Волиньхолдінг"

2. Код за ЄДРПОУ: 20134889

3. Місцезнаходження: 45612  Волинська обл., Луцький , р-н, смт Торчин, Iвана Франка, 4

4. Міжміський код, телефон та факс: 0332  776 600, 0332  776 610

5. Електронна поштова адреса: Info.Torchyn@ua.nestle.com 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: volinholding.emitent.org.ua

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

ІІ. Текст Повідомлення

 

У складі посадових осіб Приватного акцiонерного товариства  "Волиньхолдiнг" у зв'язку з перевиборами,  згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 03.08.2016 р. відбулися наступні зміни:

- звільнено голову наглядової ради  - Рінггер Томас Рейнхард - паспорт № F2054039, виданий 30.08.2005р., МЗС Берн, дану посаду обіймав з 25.04.14 р.

Дані про попереднє місце роботи : Nestle Czech & Slovak Republic.

Акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- звільнено члена наглядової ради Талько Вiталiя Леонiдовича, паспорт серії СМ №762186 , виданий 07.10.2005 Днiпровським  РВ ГУ МВСУ м. Київ. Дану посаду обіймав з  07.04.2011р. до  припинення повноважень. Місце роботи ТзОВ "Нестле Україна".

Акціями товариства не  володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

-  звільнено Радченко Генадiя  Юрiйовича,  паспорт серії МЕ №218172, виданий  25.04.2003р. Печерським РВ ГУ МВСУ  м. Київа,

був обраний 07.04.2011р. до  припинення повноважень. Місце роботи ТзОВ "Нестле Україна".

Акціями товариства не  володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

-  призначено  головою наглядової ради  - Рінггер Томас Рейнхард, терміном  до  припинення повноважень, паспорт № F2054039, виданий 30.08.2005р., МЗС Берн

Місця роботи:

01.06.2010- 31.10.2013 - Nestle Czech&Slovak Republic; factory manager Zora

01.11.2013 - до даного часу  - ТОВ "Нестле Україна", директор з виробництва

Акціями товариства не  володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

-  призначено членом наглядової ради Талько Вiталiя Леонiдовича, терміном  до  припинення повноважень, паспорт серії СМ №762186 , виданий 07.10.2005 Днiпровським  РВ ГУ МВСУ м. Київ. Місце роботи ТзОВ "Нестле Україна", начальник юридичного відділу.

Акціями товариства не  володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

-  призначено членом наглядової ради Пейкова Максима Борисовича, терміном  до  припинення повноважень, паспорт серії МЕ №977165, виданий Шевченківським РУ ГУ МВСУ м. Київа.

Місце роботи:   ДП "Лакталіс Україна", комерційний директор з 09.03.2011 р. по 13.06.2014 р., ТОВ "Нестле Україна" директор з продажу з 16.06.2014 по теперешній час.

Акціями товариства не  володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

III. Підпис

 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Директор-розпорядник                                                                                                             Щербакан Ольга Миколаївна 

04.08.2016

 
 

 
 
 
Создание сайта и Разработка сайта киев
Разработка сайтов,  Создание сайта,  Киев, Дизайн студия Полюс Альфа