ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛИНЬХОЛДІНГ»
 


НАВИГАЦИЯ
 
 

Установчi документи
Положення
Протоколи зборiв
Результати перевiрок
Повідомлення про збори
Розкриття информацiї
Акцiонерний капiтал

СЧЕТЧИКИ


Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Волиньхолдінг"

2. Код за ЄДРПОУ: 20134889

3. Місцезнаходження: 4561  Волинська обл., Луцький , р-н, смт. Торчин, Івана Франка, 4

4. Міжміський код, телефон та факс: 0332  776 600, 0332  776 610

5. Електронна поштова адреса: іnfo.torchyn@ua.nestle.com 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: volіnholdіng.emіtent.org.ua

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 25.04.2014 р. та рішенням наглядової ради №04/2014 від 25.04.2014 р. звільнено з посади  голови наглядової ради - Клара Аугусте Маргарете Вренгер, паспорт C5HNNPLRG, виданий  02.04.2009 р, Посольством  в Україні. Перебувала на посаді з 07.04.2011 до  припинення повноважень. Акціями товариства не  володів.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мав.

 

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 25.04.2014 р. та рішення наглядової ради №04/2014 від 25.04.2014 р. назначено  головою наглядової ради  - Рінггер Томас Рейнхард - паспорт № F2054039, виданий 30.08.2005р., МЗС Берн зі строк повноважень до прийняття рішення про їх припинення. Дані про попереднє місце роботи : Nestle Czech & Slovak Republіc.

Акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням загальних зборів продовжено повноваження наступним членам наглядової ради, а саме:

- Талько Віталію Леонідовичу, паспорт СМ 762186 , виданий 07.10.2005 Дніпровським  РВ ГУ,

м. Київ, був обраний 07.04.2011р. до  припинення повноважень. Місце роботи ТзОВ "Нестле Україна".

Акціями товариства не  володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- Радченко Геннадію  Юрійовичу,  паспорт МЕ 218172 25.04.2003, виданий Печерським РВ ГУ МВСУ, м. Київ, був обраний 07.04.2011р. до  припинення повноважень.

Місце роботи ТзОВ "Нестле Україна".

Акціями товариства не  володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

ІІІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Директор-розпорядник                                                                          Щербакан Ольга Миколаївна 

25.04.2014

 
 

 
 
 
Создание сайта и Разработка сайта киев
Разработка сайтов,  Создание сайта,  Киев, Дизайн студия Полюс Альфа