ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛИНЬХОЛДІНГ»
 


НАВИГАЦИЯ
 
 

Установчi документи
Положення
Протоколи зборiв
Результати перевiрок
Повідомлення про збори
Розкриття информацiї
Акцiонерний капiтал

СЧЕТЧИКИ


 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

 

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство  "Волиньхолдiнг"

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Приватне акцiонерне товариство .

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:  20134889

1.4. Місцезнаходження емітента45612, Волинська обл., Луцький , р-н, смт Торчин, Iвана Франка, 4

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0332  776600, 0332  776610

1.6. Електронна поштова адреса емітента – Info.Torchyn@ua.nestle.com  

1.7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.

2.Текст Повідомлення:

У складі посадових осіб Приватного акцiонерного товариства  "Волиньхолдiнг" у зв’язку

з перевиборами,  згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 25.04.2013 р. відбулися наступні зміни:

 

Звільнено: - з посади ревізора – Майкла Кларк, паспорт P.FRA 706733458,

виданий 21.05.2008 р.  Посольством  Великобританiї в Українi. Перебував на посаді з 18.04.2011 р.

Акціями товариства не  володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Призначено: - Ревізором  Георгіос Лампас - паспорт № АН 4032372,  виданий 08.06.2011 р.,Республіка  Греція. Строк повноважень не більше п’яти років. Дані про попереднє місце роботи відсутні. Акціями товариства не  володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

Директор-розпорядник                           _________________           Щербакан Ольга Миколаївна  

                                                                Підпис 

 
 

 
 
 
Создание сайта и Разработка сайта киев
Разработка сайтов,  Создание сайта,  Киев, Дизайн студия Полюс Альфа