ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛИНЬХОЛДІНГ»
 


НАВИГАЦИЯ
 
 

Установчi документи
Положення
Протоколи зборiв
Результати перевiрок
Повідомлення про збори
Розкриття информацiї
Акцiонерний капiтал

СЧЕТЧИКИ


 

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата виникнення 18.02.2011
Дата публікації 18.02.2011 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Волиньхолдінг"
Юридична адреса* 45612, Волинська обл., Луцький р-н,смт. Торчин, вул. І.Франка, 4
Керівник* Хольгер Зітцлер - Директор-розпорядник. Тел: 0332776848
E-mail*
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
ВАТ «Волиньхолдінг» оголошує про проведення 07 квітня 2011 року о 16.00 годині загальних зборів акціонерів, що відбудуться за адресою: Волинська область, Луцький район, смт.Торчин, вул.. І.Франка,4 

Порядок денний загальних зборів акціонерів: 
1. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність за 2010 рік 
4. Звіт ради товариства за 2010 рік.
5. Звіт ревізійної комісії за 2010 рік. 
6. Затвердження річного звіту та балансу за 2010 рік. 
7. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2010 рік.
8. Прийняття рішення про зміну найменування Відкритого акціонерного товариства «Волиньхолдінг» на Приватне акціонерне товариство «Волиньхолдінг», з метою приведення його діяльності у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
9. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції з метою приведення його у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
10. Відкликання та обрання членів Ради товариства, затвердження цивільно-правових або трудових договорів, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ради товариства.
11. Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії товариства, затвердження цивільно-правових або трудових договорів, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ради товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули на загальні збори акціонерів ВАТ «Волиньхолдінг», проводиться у день проведення зборів та за адресою проведення зборів з 15.00 до 15.45 год.
Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам – документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів – документ, який посвідчує особу та належним чином оформлене доручення. 
 

 

 
 

 
 
 
Создание сайта и Разработка сайта киев
Разработка сайтов,  Создание сайта,  Киев, Дизайн студия Полюс Альфа